Họp lớp môn Thực tập thực tế

THÔNG BÁO HỌP LỚP HỌC PHẦN THỰC TẬP THỰC TẾ HK1 2020-2021
 
Các bạn SV đăng ký học phần Thực tập thực tế sẽ họp vào 9g00 sáng thứ ba ngày 08/09/2020 tại phòng B1.2-21 để điểm danh, nghe hướng dẫn nội dung và yêu cầu của học phần Thực tập thực tế. Yêu cầu các bạn có mặt đầy đủ và đúng giờ. Bài báo cáo TTTT sẽ không được
công nhận trong trường hợp SV làm sai quy định.
Các bạn SV năm ba và năm tư chưa đăng ký học phần này vẫn có thể tham dự để định hướng và chuẩn bị tốt cho học phần này ở học kỳ sau.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.