Thời gian nộp báo cáo TTTT như sau


Thông báo thời hạn nộp báo cáo Thực tập thực tế (HK1-NH2019-2020)

1. Thời gian nộp: Từ 11g00 đến 11g15, sáng thứ 3, ngày 3/12/2019

2. Địa điểm nộp: Phòng C2-1.5 cơ sở Thủ Đức, có ký tên vào bảng điểm.

   3. Nội dung nộp: Báo cáo Thực tập thực tế trình bày theo mẫu “Quy cách trình bày báo cáo thực tập thực tế” của Khoa. “Phiếu tiếp nhận SV thực tập” và “Phiếu nhận xét SV thực tập” phải có đóng dấu tròn và đóng dấu lên trên chữ ký xác nhận của đơn vị nơi sinh viên thực tập (có thể đóng dấu vuông đối với trung tâm ngoại ngữ).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.