Lịch xét TN năm 2020
 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

***SV đậu NN và vi tính mới làm hồ sơ xét TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


3. Giấy xác nhận đã hoàn tất học phí

 


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:


 Ngày 26, 29, 30 - 6 - 2020


8g15 đến 11g15


        14g30 đến 16g


 

CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

 

( Những SV đang chờ kết quả NN: sau khi có KQ mang toàn bộ hồ sơ gặp Thầy Kim PĐT xem có còn bổ sung kịp không nhé )


HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:

 Ngày 30-8-2019

8g15 đến 11g15

        14g30 đến 16g15


 Ngày 3 và ngày 4 - 9 - 2019

Từ 9g đến 11g


CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:

 Ngày 30-8-2019

8g15 đến 11g15

        14g30 đến 16g15


 Ngày 3 và ngày 4 - 9 - 2019

Từ 9g đến 11g


CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:

 Ngày 30-8-2019

8g15 đến 11g15

        14g30 đến 16g15


 Ngày 3 và ngày 4 - 9 - 2019

Từ 9g đến 11g


CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.