Lịch xét TN năm 2020
 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

***SV đậu NN và tin học mới làm hồ sơ xét TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


3. Giấy xác nhận đã hoàn tất học phí

 


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:


 Ngày 23, 24 - 9 - 2020


        8g30 đến 11g15

        14g30 đến 16g


 

CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

 

( Những SV đang chờ kết quả NN: sau khi có KQ mang toàn bộ hồ sơ gặp Thầy Kim PĐT xem có còn bổ sung kịp không nhé )HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

***SV đậu NN và vi tính mới làm hồ sơ xét TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


3. Giấy xác nhận đã hoàn tất học phí

 


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:


 Ngày 26, 29, 30 - 6 - 2020


8g15 đến 11g15


        14g30 đến 16g


 

CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

 

( Những SV đang chờ kết quả NN: sau khi có KQ mang toàn bộ hồ sơ gặp Thầy Kim PĐT xem có còn bổ sung kịp không nhé )


HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

***SV đậu NN và vi tính mới làm hồ sơ xét TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


3. Giấy xác nhận đã hoàn tất học phí

 


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:


 Ngày 26, 29, 30 - 6 - 2020


8g15 đến 11g15


        14g30 đến 16g


 

CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

 

( Những SV đang chờ kết quả NN: sau khi có KQ mang toàn bộ hồ sơ gặp Thầy Kim PĐT xem có còn bổ sung kịp không nhé )


HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TN

 

***SV đậu NN và vi tính mới làm hồ sơ xét TN

 

GIẤY TỜ CẦN NỘP:


1. ĐƠN XIN XÉT TN ( mẫu mới, tải mẫu ở mục biểu mẫu – văn bản)


2. CÁC CHỨNG CHỈ: NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ( PHOTO 2 BẢN, KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)


3. Giấy xác nhận đã hoàn tất học phí

 


*TRÊN MỖI CHỨNG CHỈ CÓ GHI MSSV và SĐT, KẸP TẤT CẢ GIẤY TỜ LIÊN QUAN LẠI VỚI NHAU. ( ĐƠN XIN XÉT TN ĐỂ TRÊN CÙNG ) không bấm lại.


*THỜI GIAN NỘP:


 Ngày 26, 29, 30 - 6 - 2020


8g15 đến 11g15


        14g30 đến 16g


 

CHÚ Ý:


*SV có thể nộp Giấy chứng nhận đã thi đậu chứng chỉ ngoại ngữ, khi nào có bằng sẽ nộp bổ sung cho Thầy Kim phòng Đào tạo.

 

( Những SV đang chờ kết quả NN: sau khi có KQ mang toàn bộ hồ sơ gặp Thầy Kim PĐT xem có còn bổ sung kịp không nhé )


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.