Về việc đăng ký bổ sung, hủy môn và điều chỉnh môn học HK hè, năm học 2017 – 2018

Về việc đăng ký bổ sung, hủy môn và điều chỉnh môn học
HK hè, năm học 2017 – 2018 - MÔN CHUYÊN NGÀNH


Phòng Đào tạo thông báo thời gian bổ sung, hủy môn học và chuyển lớp học trong HK hè, năm học 201 7 – 2018 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:
Các Khóa sẽ đăng ký từ 8h00 ngày 5/7/2018 đến 17h00 ngày 5/7/2018.

Sinh viên lưu ý:
      Sinh viên chọn chức năng “Chuyển nhóm” để chuyển đổi giữa các lớp (có thể giữ lại lớp cũ nếu những lớp khác báo FULL), nếu sử dụng chức năng “Hủy môn” thì sẽ không thể đăng ký được mã lớp cũ nếu lớp cũ FULL.

Văn phòng Khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.