Danh sách Ban liên lạc cựu sinh viên

 

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN

KHOA NGỮ VĂN TRUNG QUỐC

 

STT

Họ và tên

Niên khóa

và ngành học

SĐT

Email

Công việc hiện tại

Vị trí trong

Thường trực BLL

1

Nguyễn Trí Nhân

2007 - 2011

 

nguyentrinahn@gmail.com

Giáo viên

Trưởng ban

2

Nguyễn Hoàng Dương

2006 - 2010

 

duong_020385@gmail.com

 

Phó trưởng ban liên lạc

 

3

Pốc Lài Kíu

2007 - 2011

 

laikiu.poc@facebook.com

Nghiên cứu sinh

Phó trưởng ban tổ chức

 

4

Hoàng Mạnh Dũng

2009 - 2013

 

hoalangjj@gamil.com

Phiên dịch

Phó trưởng ban liên lạc

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.