Học Giáo dục Quốc phòng và An ninh NH2017-2018 - những điều SV cần chú ý

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

VÀ AN NINH

Số : ...../GDQP-ĐT

V/v học môn GDQP và AN của sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng ……. năm 2018

                         

Kính gửi:    Phòng Đào tạo – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn GDQP và AN, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:     04 tuần từ 07/05/2018 – 01/06/2018.

2.  Địa điểm học:      Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 08h00 ngày 07/05/2018.

4.  Sinh viên học GDQP và AN nội trú tại Trung tâm theo quy định.

5.  Khi đi học, sinh viên cần chuẩn bị:

 • Tiền nội trú 4 tuần: 120.000 đồng.
 • Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có): 50.000 đồng

  (Sẽ hoàn lại sau khi trả đầy đủ các vật dụng đã mượn)

 • Tiền ăn trong 04 tuần. (phần ăn thấp nhất giá 15.000 đồng)
 • Trung tâm cho mượn 2 bộ quân phục và mũ.
 • Sinh viên chuẩn bị chiếu đề nằm nếu đăng ký ở nội trú.
 • Sinh viên phải chuẩn bị tập viết, giày bata để học GDQP và AN
 • Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm
 • Chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên để thi môn GDQP và AN.

                                               

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT, ĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Đại tá Trịnh Quốc Văn

 SV xem danh sách lớp tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.