Tổ chức - Nhân sự

I.PHẦN CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.Tổ chức Đảng và đoàn thể:

-Chi bộ Ngữ văn Trung Đức

-Công Đoàn Khoa Ngữ văn Trung Quốc

-Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-Hội Sinh viên Việt Nam

2.Chính quyền

-Trưởng khoa phụ trách chung và công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

-Phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo chính quy

-Phó trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên, đào tạo văn bằng 2

-Trưởng bộ môn: Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

-Trưởng bộ môn: Thực hành tiếng Trung Quốc

-Trưởng bộ môn: Biên – Phiên dịch

-Các giảng viên, nhân viên: 26 - 2

3.Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Ngữ văn Trung Quốc

 

II. PHẦN NHÂN SỰ:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

Nguyễn Đình Phức

Trưởng Khoa

Phụ trách chung, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giảng dạy

dinhphucnguyen@hcmussh.edu.vn

2

Nguyễn Minh Thúy

Phó Khoa

Phụ trách công tác quản lý sinh viên, giảng dạy

minhthuynguyen@hcmussh.edu.vn

3

Trương Gia Quyền

Phó Khoa

Phụ trách quản lý đào tạo, giảng dạy

giaquyen@hcmussh.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng Bộ môn

Phụ trách tác chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy

thuhangnguyen@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Vũ Quỳnh Phương

Trưởng Bộ môn

Phụ trách tác chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy

vquynhphuong@hcmussh.edu.vn

6

Cái Thi Thủy

Thư ký Tổ bảo đảm chất lượng

Công tác đảm bảo chất lượng, giảng dạy, cố vấn học tập

caithuythi@hcmussh.edu.vn

7

Trần Anh Tuấn

Giảng viên

Giảng dạy

anhtuantran@hcmussh.edu.vn

8

Hàn Hồng Diệp

Giảng viên

Giảng dạy

diephanhong@hcmussh.edu.vn

9

Võ Ngọc Tuấn Kiệt

Giảng viên

Giảng dạy

vongoctuankiet@hcmussh.edu.vn

10

Trần Tuyết Nhung

Giảng viên

Giảng dạy

tuyetnhungtran@hcmussh.edu.vn

11

Trương Phan Châu Tâm

Giảng viên

Giảng dạy, cố vấn học tập

chautam@hcmussh.edu.vn

12

Quang Kim Ngọc

Giảng viên

Giảng dạy


13

Huỳnh Nguyễn Thùy Trang

Giảng viên

Giảng dạy

thuytranghuynh@hcmussh.edu.vn

14

Cao Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên

Giảng dạy

quynhhoacao@hcmussh.edu.vn

15

Tống Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên

Giảng dạy

quynhhoatong@hcmussh.edu.vn

16

Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên

Giảng dạy

thanhhuongnguyen@hcmussh.edu.vn

17

Trần Trương Huỳnh Lê

Giảng viên

Giảng dạy


18

Vũ Kim Anh

Giảng viên

Giảng dạy

vukimanh@hcmussh.edu.vn

19

Bùi Thị Hạnh Quyên

Giảng viên

Giảng dạy


20

Hoàng Tố Nguyên

Giảng viên

Giảng dạy

tonguyenhoang@hcmussh.edu.vn

21

Vũ Thị Hương Trà

Giảng viên

Giảng dạy

huongtravu@hcmussh.edu.vn

22

Dương Thị Trinh

Giảng viên

Giảng dạy

duongtrinh@hcmussh.edu.vn

23

Lê Minh Thanh

Giảng viên

Giảng dạy


24

Phan Thị Hà

Giảng viên

Giảng dạy

haphan04@hcmussh.edu.vn

25

Khưu Chí Minh

Giảng viên

Giảng dạy

kchiminh@hcmussh.edu.vn

26

Bùi Hồng Hạnh

Giảng viên

Giảng dạy


27

Nguyễn Thị Trúc Vân

Chuyên viên

Giáo vụ Khoa

trucvannguyen@hcmussh.edu.vn

28

Vũ Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

Thư ký Khoa

vtuyetnhung@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.