* Thủ tục nhận thay bằng tốt nghiệp

Sinh viên không sắp xếp đến Trường nhận bằng tốt nghiệp được thì có thể uỷ quyền cho người khác nhận thay. Thủ tục cần có:
1. Giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (tải mẫu tại đây hoặc có thể sử dụng các mẫu giấy ủy quyền khác của cơ quan có thẩm quyền, nhưng cần có đầy đủ thông tin về MSSV, ngành, tháng năm tốt nghiệp).
2. Bản sao CMND/Passport (photo công chứng) của người uỷ quyền và người được uỷ quyền.
>> Tham khảo thời gian và địa điểm nhận bằng thay tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.