* Thủ tục tạm ngưng học tập

1. Điều kiện tạm ngưng học tập:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung: thời gian nhận hồ sơ xin tục tạm ngưng bắt đầu từ đầu học kỳ đến trước ngày 30/11 đối với HK1, trước ngày 30/4 đối với HK2. Sau ngày này, bắt buộc sinh viên phải tham gia thi HK và có điểm đầy đủ mới cho phép làm thủ tục xin tạm ngưng.
- Sinh viên các hệ khác: do lịch học đặc thù của các lớp thuộc hệ này, sinh viên khi làm thủ tục tạm ngưng cần xin ý kiến của Khoa/Bộ môn/Cơ sở đào tạo.

2. Thời gian tạm ngưng:
- Sinh viên hệ niên chế: 1 năm/1 lần tạm ngưng, không được tạm ngưng 2 năm liên tiếp.
- Sinh viên hệ tín chỉ: 1 HK/1 lần tạm ngưng hoặc 1 năm/1 lần tạm ngưng, không được tạm ngưng 2 năm liên tiếp.

3. Thủ tục tạm ngưng:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung:
(1) Đơn xin tạm ngưng, trong đơn cần có ý kiến xác nhận của Khoa/Bộ môn.
(2) Bảng điểm các HK đã học (xin tại phòng Đào tạo, có xác nhận)
(3) Giấy xác nhận không nợ sách thư viện (xin tại Thư viện cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc Thư viện cơ sở Linh Trung)
- Sinh viên các hệ khác:
(1) Đơn xin tạm ngưng, trong đơn cần có ý kiến xác nhận của Khoa/Bộ môn/Cơ sở đào tạo.
(2) Bảng điểm các HK đã học (xin tại phòng Đào tạo/Khoa/Bộ môn/Cở sở đào tạo, có xác nhận của phòng Đào tạo)

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ tạm ngưng:
Nộp hồ sơ trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng Công tác sinh viên
- Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: B.002, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM. ĐT: (08)38293828 - 111
- Cơ sở Linh Trung: A.006, KP.6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM. ĐT: (08)37242720 - 116

5. Thời gian trả quyết định tạm ngưng: sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Công tác sinh viên nhận được hồ sơ hợp lệ.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.