* Thủ tục xin giấy chứng nhận, giấy giới thiệu

1. Giấy chứng nhận:
Sinh viên mang thẻ sinh viên đến phòng Công tác sinh viên để được cấp giấy chứng nhận. Riêng sinh viên hệ Vừa làm vừa học cần thêm giấy xác nhận của Khoa/Bộ môn/Cở sở đào tạo.
Thời gian trả giấy: trong ngày đối với các giấy chứng nhận thông thường (có thể thay đổi theo lịch công tác của lãnh đạo phòng), sau 5 ngày làm việc đối với giấy chứng nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

2. Giấy giới thiệu:
Sinh viên mang thẻ sinh viên đến phòng Công tác sinh viên để được cấp giấy giới thiệu. Riêng sinh viên hệ Vừa làm vừa học cần thêm giấy xác nhận của Khoa/Bộ môn/Cở sở đào tạo.
Đối với trường hợp sinh viên đi theo nhóm hoặc sinh viên đi thực tập tại nhiều địa điểm khác nhau cần làm công văn có xác nhận của BCN Khoa/Bộ môn (tải mẫu)
Thời gian trả giấy: trong ngày (có thể thay đổi theo lịch công tác của lãnh đạo phòng).

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.