Tổ chức - nhân sự

I.PHN CƠ CU T CHC

                   1.Tổ chức Đảng và đoàn thể:

                             -Chi bộ Ngữ văn Trung Đức

                             -Công Đoàn Khoa Ngữ văn Trung Quốc

                             -Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

                             -Hội Sinh viên Việt Nam

                   2.Chính quyền

                             -Trưởng khoa phụ trách chung và công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

                             -Phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo chính quy

                             -Phó trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên, đào tạo văn bằng 2

                             -Trưởng bộ môn: Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

                             -Trưởng bộ môn: Thực hành tiếng Trung Quốc

                             -Trưởng bộ môn: Biên – Phiên dịch

                             -Các giảng viên, nhân viên: 27 - 2

                   3.Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Ngữ văn Trung Quốc

 

II. PHẦN NHÂN SỰ:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

PGS.TS.Nguyễn Đình Phức

Trưởng Khoa

Phụ trách chung, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giảng dạy

dinhphucnguyen@hcmussh.edu.vn

2

ThS.Nguyễn Minh Thúy

Phó Khoa

Phụ trách công tác quản lý sinh viên, giảng dạy

minhthuynguyen@hcmussh.edu.vn

3

TS.Trương Gia Quyền

Phó Khoa

Phụ trách quản lý đào tạo, giảng dạy

giaquyen@hcmussh.edu.vn

4

TS.Trần Trương Huỳnh Lê

Trưởng Bộ môn

Phụ trách tác chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy

huynhletran@hcmussh.edu.vn

5

TS.Nguyễn Vũ Quỳnh Phương

Trưởng Bộ môn

Phụ trách tác chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy

vquynhphuong@hcmussh.edu.vn

6

TS.Dương Thị Trinh

Trưởng Bộ môn, cố vấn học tập

Phụ trách tác chuyên môn của Bộ môn, giảng dạy, cố vấn học tập


duongtrinh@hcmussh.edu.vn

7

TS.Cái Thi Thủy

Cố vấn học tập

Giảng dạy, cố vấn học tập

caithuythi@hcmussh.edu.vn

8

TS.Trần Anh Tuấn

Giảng viên

Giảng dạy

anhtuantran@hcmussh.edu.vn

9

ThS.NCS.Hàn Hồng Diệp

Giảng viên

Giảng dạy

diephanhong@hcmussh.edu.vn

10

ThS.Võ Ngọc Tuấn Kiệt

Giảng viên

Giảng dạy

vongoctuankiet@hcmussh.edu.vn

11

ThS.Trần Tuyết Nhung

Giảng viên

Giảng dạy

tuyetnhungtran@hcmussh.edu.vn

12

TS.Trương Phan Châu Tâm
Giảng viên
Giảng dạy

 chautam@hcmussh.edu.vn

13

ThS.NCS.Huỳnh Nguyễn Thùy Trang

Giảng viên

Giảng dạy

thuytranghuynh@hcmussh.edu.vn

14

TS.Lê Minh Thanh

Giảng viên, Thư ký Tổ bảo đảm chất lượng
Giảng dạy
leminhthanh@hcmush.edu.vn

15

TS.Tống Thị Quỳnh Hoa

Giảng viên

Giảng dạy

quynhhoatong@hcmussh.edu.vn

16

ThS.Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên

Giảng dạy

thanhhuongnguyen@hcmussh.edu.vn

17

GVC.ThS.Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

Giảng dạy

thuhangnguyen@hcmussh.edu.vn

18

TS.Vũ Kim Anh

Giảng viên

Giảng dạy

vukimanh@hcmussh.edu.vn

19

TS.Bùi Thị Hạnh Quyên

Giảng viên

Giảng dạy

hanhquyen@yahoo.com

20

TS.Hoàng Tố Nguyên

Giảng viên

Giảng dạy

tonguyenhoang@hcmussh.edu.vn

21

ThS.NCS.Vũ Thị Hương Trà

Giảng viên

Giảng dạy

huongtravu@hcmussh.edu.vn

22

ThS.NCS.Quang Kim Ngọc

Giảng viên

Giảng dạy

 

23

ThS.NCS.Phan Thị Hà

Giảng viên

Giảng dạy

haphan04@hcmussh.edu.vn

24

TS.Khưu Chí Minh

Giảng viên

Giảng dạy

kchiminh@hcmussh.edu.vn

25

TS.Bùi Hồng Hạnh

Giảng viên

Giảng dạy

honghanhbui@hcmush.edu.vn

 
26

Nguyễn Thị Trúc Vân

Chuyên viên

Giáo vụ 

 trucvannguyen@hcmussh.edu.vn

27

CN.Vũ Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

Thư ký Khoa

vtuyetnhung@hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS.Võ Ngọc Tuấn Kiệt

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.